MACBA
Aquesta quinzena els participants d'I Love l'Atelier hem viatjat a través de les fotos dels nostres companys. Cadascun de nosaltres ha fotografiat els edificis, monuments, carrers , ponts i detalls de les nostres ciutats i els ha compartit amb el grup.

Esta quincena los participantes de I love l’Atelier nos hemos ido de viaje a través de nuestros compañeros. Cada uno de nosotros ha fotografiado los edificios, monumentos, calles,puentes y detalles de nuestras ciudades y los ha compartido con el grupo.

This last couple of weeks, the members of 'I Love l'Atelier' have voyaged through the eyes and photos of our partners. Each one of has shot the buildings, monuments, bridges and streets of their cities ans has shared them with the group.


Aquestes han estat les meves fotos / Estas fueron mis fotos / These were my photos:
El MACBA és un entorn realment ric en arquitectura (però també ple de factor humà)
The MACBA is a full of architecture environment (and also full of human factor)

Collage de Picnik
Collage de Picnik


And, last but not least, my fellows' photos in our common blog: 25 fotógrafos, 25 maneras de ver la arquitectura.